Michael Pierce Jersey  Pajiștile lui Suciu | AETM | Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu
Fax: 031.816.54.70

Pajiștile lui Suciu

click pentru mai multe detalii
  • 2862

Descriere proiect

În data de 16 mai 2016 Asociația pentru Educație, Turism și Mediu a devenit custodele ariei naturale protejate ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu.

Pajiștile lui Suciu alcătuiesc o arie protejată (sit de importanță comunitară – SCI) situată în Transilvania, pe teritoriul județului Alba.
Aria naturală se întinde în partea nord-estică a județului Alba în Podișul Târnavelor, în imediata apropiere a drumului national DN1, care leagă municipiul Alba Iulia de orașul Turda.
Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr. 1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 1.605 hectare.

In conformitate cu  conventia de custodie nr. 16/16.05.2016 incheiata intre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in calitate de autoritate responsabila si Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu in calitate de custode al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, a elaborat Regulamentul  ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, care a fost supus consultarii publice de catre factorii interesati (primarii, operatori economici, APM Alba Iulia etc).

In urma sugestiilor primite de la acestia Regulamentul a fost modificat si transmis spre avizare catre Ministerul Mediului-Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate iar Regulamentul ariei naturale protejate a primit avizul favorabil din partea acestora.

Vezi REGULAMENT – click aici.

Vezi tarife – click aici.

Contul unde beneficiarii pot face plata pentru emiterea avizelor este:

RO63 BTRL RONC RT04 3544 8401 BANCA TRANSILVANIA.

ETAPE EMITERE AVIZE CUSTODE
(solicitate la întocmirea dosarelor APIA)

Descarca cereri – click aici.

Informare reducere tarife – click aici

Asociația pentru Educație, Turism și Mediu (AETM) în calitate de custode al ariei naturale protejate ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu vine în ajutorul fermierilor prezentându-le mai jos etapele necesare a fi parcurse pentru emiterea avizului Custodelui solicitat la dosarul APIA.

1. Transmiterea de către Beneficiar a unei cereri conform modelelor care pot fi descărcate de pe site-ul AETM: http://aetm.ro/portfolio/pajistile-lui-suciu/ sau care pot fi obținute de la reprezentanții APIA/primării de pe raza ariei naturale protejate. Cererea completată, semnată și scanată, trebuie transmisă pe adresa de e-mail a custodelui: office@aetm.ro.
Vă rugăm, să vă asigurați că ați completat modelul de cerere corect, având în vedere că această cerere este diferită (persoane fizice sau persoane juridice) .
În același timp, vă rugam, să vă asigurați că ați trecut datele dvs. de contact (număr de telefon și adresa de e-mail).
2. Achitarea tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului custodelui conform Ordinului nr. 1447/2017. Tariful perceput de către AETM conform informării nr. 2042/25.09.2018 este de 50 de lei pentru persoane fizice și 100 de lei pentru persoane juridice.
Plata se poate face în numerar direct la sucursalele băncilor sau prin transfer bancar în contul RO63 BTRL RONC RT04 3544 8401 BANCA TRANSILVANIA.
3. Transmiterea de către Beneficiar a dovezii achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului custodelui, împreună cu cererea completată (de la punctul nr. 1) pe adresa de e-mail a custodelui: office@aetm.ro.
4. Dupa analiza documentelor transmise de către Beneficiar, custodele emite avizul și factura aferentă acestor servicii, transmițându-le pe adresa de e-mail a Beneficiarului.
5. Pentru mai multe informații vă stam la dispoziție la numarul de telefon al Asociației : 0741.599.143 sau la următoarea adresă de e-mail: office@aetm.ro.

Vezi INFORMATII – click aici.

In data de 23 mai 2018 , AETM a transmis tuturor primariilor de pe raza ariei naturale protejate ROSCI0187 Pajistile lui Suciu o informare cu privire la derularea activitatilor economice.

Conform prevederilor art. 28(1)-(10) si ale art. 281 din Legea nr. 49/2011 de completare si modificare a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, ale art 4., pct. 4.1, subpunctul v), ale art. 8, 9, 10, 11, 12, 16 si 18(2) din Regulamentul ariei naturale protejate ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, aprobat de Agentia Nationala pentru Arii Protejate (ANANP) prin adresa nr. 680/31.08.2017, orice activitate economica se poate initia si desfasura in interiorul ariilor protejate si in vecinatatea acestuia numai cu avizul custodelui.

In consecinta, TOTI FERMIERII CARE DETIN SAU EXPLOATEAZA TERENURI CARE SE AFLĂ INTEGRAL SAU PARȚIAL ÎN ARIA NATURALA PROTEJATA ROSCI0187 PAJISTILE LUI SUCIU SAU IN ZONA ADIACENTA ACESTEIA, INDIFERENT CA PRIMESC SAU NU SUBVENTII PRIN APIA, SUNT OBLIGATI SA OBTINA UN AVIZ DIN PARTEA CUSTODELUI PENTRU A PUTEA
DESFASURA ACTIVITATI CU CARACTER AGRICOL.

In conformitate cu art. 30(3) din Legea nr,. 49/2011 de completare si modificare a OUG nr. 57/2007 si ala Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Asociatiei pentru Educatie, Turism si Mediu din data de 13.03.2018, art. 1 avizul va fi eliberat pentru persoanele fizice si vor achita tariful de 75 lei/aviz si pentru persoanele juridice vor achita tariful de 400 lei/aviz.

Jerami Grant Jersey  Back To Top